Program Comenius - informacje ogólne

Comenius W wyniku procesu selekcyjnego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych otrzymał dofinansowanie (20.000 Euro) na realizację projektu edukacyjnego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół.

Temat projektu: "Euro - waluta, nośnik sztuki i narodowo-europejskich symboli"

Cele projektu:

  •  rozwój motywacji do nauki języków obcych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, jego wykorzystanie w życiu codziennym;
  •  poszerzanie horyzontów myślowych i wiedzy uczniów na temat wspólnego europejskiego systemu monetarnego (waluty euro);
  •  wymiana doświadczeń szkół partnerskich;
  •  wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkole;
  •  rozwijanie umiejętności pracy w zespole, autoprezentacji, poszukiwania informacji;
  •  kształtowanie postawy aktywnej, poszukującej, zaangażowanej;
  •  poznawanie różnic kulturowych, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na odmienną kulturę;
  •  promocja naszego regionu;

Termin realizacji projektu: 1.09.2010 - lato 2012

Partnerzy projektu: Polska, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Republika Czeska.

Cały projekt został podzielony na pięć podprojektów, przy czym każda ze szkół koordynuje swój podprojekt. Podział ten nastąpił ze względu na charakter i możliwości każdej ze szkół, a także jej geograficzne położenie. Te podprojekty to:

1. architektura (style architektoniczne znajdujące się na banknotach);

2. symbole narodowe (monety);

3. europejski młodzieżowy koszyk towarów (analiza koszyka produktów młodych nastolatków w poszczególnych krajach);

4. migracja euro (przepływ pieniądza);

5. piosenka/videoclip na temat pieniędzy.

Każda ze szkół ma swojego koordynatora, który z kolei wyznacza swojego zastępcę. Koordynatorem projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych jest pani Wioletta Maria Karczewska (nauczyciel języka niemieckiego i rosyjskiego), a jej zastępcą pani Elwira Kiczkajło (nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego).

Działania planowane w ramach projektu:

1. 29.09-3.10.2010 (Włochy) - wizyta przygotowawcza nauczycieli szkół partnerskich całego projektu - określenie warunków projektu: wzór katalogu podsumowującego, liczba i wielkość gablot do poszczególnych wystaw, określenie formy kontaktu. Planowanie pierwszego podprojektu - "Banknoty - architektura".

2. 13.01-16.01.2011 (Hiszpania) - spotkanie uczniów i nauczycieli - prezentacja podprojektu architektonicznego, stworzenie pierwszego działu wspólnego katalogu, przygotowanie drugiego podprojektu - "Koszyk towarów".

3. 31.03-3.04.2011 (Białystok) - spotkanie uczniów i nauczycieli w Białymstoku - praktyczna konsumpcja młodzieżowego koszyka produktów, stworzenie drugiego działu katalogu, przygotowanie trzeciego podprojektu - "Symbole narodowe na monetach"

4. 29.09-3.10.2011 (?) - spotkanie uczniów i nauczycieli - prezentacja rezultatów podprojektu monetarnego, stworzenie trzeciego działu katalogu, przygotowanie czwartego podprojektu - "Wędrówka monetarna"

5. 12.01-15.01.2012 (Włochy) - spotkanie uczniów i nauczycieli - prezentacja podprojektu "Wędrówka monetarna", końcowe wydanie katalogu prezentującego przebieg całego projektu, planowanie wystawy końcowej, przygotowanie piosenki/videoclipu o pieniądzach.

6. 24.05-29.05.2012 (Niemcy) - spotkanie uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkół partnerskich - ewaluacja przebiegu i rezultatów wspólnego projektu, wystawa końcowa, prezentacja katalogu, wspólne przeprowadzenie projektu muzycznego i prezentacja piosenki, sporządzenie podsumowującej notatki prasowej.

7. od lata 2012 - po zakończeniu projektu prezentacja wystawy końcowej w szkołach partnerskich i innych publicznych miejscach poszczególnych miast.

W szkole funkcjonuje także Biuro Projektu wyposażone w sprzęt i materiały potrzebne do jego realizacji.

Nie jest to pierwszy projekt realizowany w naszej szkole, a wcześniejsze doświadczenia pokazują nam, iż młodzież chętnie uczestniczy w tego typu działaniach wykazując się zaangażowaniem, kreatywnością i chęcią podejmowania nowych wyzwań poszerzających ich horyzonty. Najbardziej aktywni będą mieli możliwość wyjazdu na wizyty do poszczególnych krajów.

 

Wielostronny projekt w ramach Programu Comenius

 

» Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu COMENIUS I sem. rok szkolny 2010/2011 

 

» Spotkanie szkół partnerskich u nas marzec-kwiecień 2011 

 

» Prezentacja I podprojektu "Euro jako waluta, nośnik informacji i europejskich symboli" 

 

» Koszyk produktów 

 

» Migracja euro 

 

» Style architektoniczne na banknotach 

 

» Symbole narodowe na monetach 

 

» Prezentacja z wizyt 

 

 

IX LO:

klasy sportowe o profilu piłka nożna.

TZ Nr 1:

technik organizacji reklamy, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Kontakt

ZSOiT
ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel. (85) 653-00-73
     (85) 654-76-25
fax (85) 653-32-15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla