Misja szkoły

szkoa wiosn 1 20130613 1805759115     Jesteśmy społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców wykonującą swoje działania w oparciu o wartości takie jak: odpowiedzialność, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki oraz ogółu. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

W zakresie:

- kształcenia

•    Stosujemy aktywizujące metody nauczania,
•    Wykorzystujemy technologię informacyjna,
•    Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
•    Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,
•    Proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne,
•    Stosujemy korelację międzyprzedmiotową,
•    Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk zawodowych i zajęć pozalekcyjnych,
•    Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, egzaminy maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte.

- wychowanie i opieka

•    Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,
•    Wdrażamy zasadę indywidualizacji procesu nauczania,
•    Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
•    Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej.

-  zarządzania i  organizacji

•    Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,
•    Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,
•    Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju poprzez  zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
•    Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego.
•    Właściwie dokumentujemy pracę szkoły
•    Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie

Naszym celem jest:

1. Stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłego życia, kształtowanie pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.
2. Wyposażenie ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samodzielne zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych.

IX LO:

klasy sportowe o profilu piłka nożna.

TZ Nr 1:

technik organizacji reklamy, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Kontakt

ZSOiT
ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel. (85) 653-00-73
     (85) 654-76-25
fax (85) 653-32-15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla