Biblioteka

bib7 „Czytanie to umiejętność,
którą posiada większość,
i sztuka, którą uprawia mniejszość."

                                                                 Julian Barnes

INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. Obok głównej funkcji – gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów – nasza placówka udziela wszechstronnej informacji, organizuje zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, współorganizuje życie kulturalne szkoły oraz rozwija indywidualne zainteresowania uczniów.

 

bib1 bib2 bib3  

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 1 miesiąca.
 4. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o 1 miesiąc.
 5. Od czytelnika, który nie zwróci książek w terminie określonym regulaminem, biblioteka ma prawo pobrać karę pieniężną (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539).
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić lub zwrócić inną
  o wartości określonej przez bibliotekę.
 8. Czytelnik powinien szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
 9. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do regulaminu.
 10. Absolwenci rozliczający się z biblioteką powinni uzyskać wpis na karcie obiegowej 

 

bib4 bib5 bib6   

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Czytelnik może korzystać ze zbioru podręcznego i czasopism na miejscu.
 4. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
 5. Czytelnik chroni przed zniszczeniem książki i czasopisma, z których korzysta.
 6. W czytelni można korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
 7. Internet w czytelni jest źródłem informacji głównie do realizacji treści dydaktycznych.
 8. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktycznych i przygotowujący materiały do lekcji.
 9. W czytelni nie wolno oglądać materiałów o przemocy, o treści erotycznej i innych niezgodnych z programem wychowawczym szkoły. Osoby nieprzestrzegające regulaminu nie będą mogły korzystać z komputerów. 

 

bib8 bib9  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.
 2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela.
 3. NIE WOLNO wgrywać własnych programów, dokonywać zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych, wykonywać żadnych połączeń technicznych związanych ze sprzętem komputerowym.
 4. WOLNO zapisywać dokumenty, korzystając z własnego folderu. Każdy z uczniów zakłada swój imienny folder w folderze moje dokumenty
 5. Użytkownik chcący korzystać z pendriva, CD-ROM-u ma obowiązek sprawdzenia nośnika programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.
 6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 7. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po opłaceniu 0,50 zł /od strony/ (rekompensującej zużycie papieru i tonera).
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za zniszczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 9. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera
  i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielenia stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania
  i danych.
 11. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera najczęściej do końca roku szkolnego).

 

bib10 bib11

 

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 21 tysięcy woluminów. Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane w systemie UKD.
W czytelni do dyspozycji uczniów dostępny jest bogaty księgozbiór podręczny, katalogi (alfabetyczny i rzeczowy), zbiór filmów edukacyjnych, 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Dodatkowy komputer jest do dyspozycji bibliotekarza.

 

PRENUMEROWANE TYTUŁY PRASOWE

Zachęcamy do lektury prasy regionalnej i ogólnopolskiej:

 • Newsweek Polska
 • Kurier Poranny
 • Cogito
 • Claudia
 • Młody Technik
 • Mówią Wieki
 • Głos Nauczycielski
 • Gazeta Prawna
 • Biblioteka w Szkole
 • Piłka Nożna

 

IX LO:

klasy sportowe o profilu piłka nożna.

TZ Nr 1:

technik organizacji reklamy, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Kontakt

ZSOiT
ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel. (85) 653-00-73
     (85) 654-76-25
fax (85) 653-32-15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla